maanantai 19. tammikuuta 2015

Kaikkien aikojen Kuusamoa rakentamassa


Yksittäisen kuntatyöntekijän näkökulmasta digitalisaation vaikutus arkityössä edelleen kasvaa. Vaikutus tulee olemaan seuraavan viiden vuoden aikana nopeampaa ja merkittävämpää mitä osaamme menneen perusteella eteenpäin kuvitella.

Kuusamon kaupungin tietohallintojohtaja Pekka Kantola
Se tarkoittaa työprosessien sekä viestintä- ja kommunikaatiotapojen muutosta. Enemmän tehdään sähköisissä ympäristöissä, valmistellaan ja viestitetään sähköisesti. Perinteisestä "siilotekemisestä" siirrytään laaja-alaisempaan tekemiseen. Myös asiakkaat tulevat entistä enemmän digitaalisten kanavien kautta osallistumaan palveluprosesseihin. Tämä haastaa työntekijöitä, esimiehiä ja johtoa. Erityisesti siitä näkökulmasta, miten tällaista muutosta parhaalla tavalla hyödynnetään.

Kuusamon kaupungilla on kaupunkistrategiassaan kovat tavoitteet hyvinvoinnin, elinvoiman ja erityisesti kuntatyön tuottavuuden parantamisen osalta. Kaikkien aikojen Kuusamon tärkein mittari lopun viimein on se, että miten kuusamolaisten ja täällä käyvien ihmisten palvelut ja hyvä elämä toteutuvat. Sote-muutoksessakin lähipalvelujen turvaamiseksi ja uudistamiseksi digitalisaatiossa on paljon mahdollisuuksia. Etäisyyksien voittamiseksi kuusamolaisilla on erityinen intressi hyödyntää nämä mahdollisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.

Demokratian ulottuvuudessa sähköinen ns. e-democracy - sen toimeenpano on iso kysymys. Miten kuntalaiset osallistuvat valmisteluun, päätöksentekoon, toimeenpanoon ja niiden seurantaan? Digitalisointi tuo tähän aivan uusia ulottuvuuksia. Miten tehdään entistä avoimemmin kunnallisen toiminnan johtamista ja päätösten valmistelua. Se on ihmisten vuorovaikutuksen digitalisointia, mutta ennen kaikkea se tarkoittaa toimitapamuutosta.

Strategiat toteutuu tekemällä. Pitää muuttaa ja kehittää. Myös kehittämisen tapa tulee muuttumaan nopeammaksi, ketterämmäksi. Tärkeässä roolissa ovat edelleen työntekijät ja johto. Entistä enemmin korostuu yhteistyöverkostot ja asiakkaan kasvava rooli osana kehittämistä.

Kirjoittaja on Kuusamon kaupungin tietohallintojohtaja Pekka Kantola.

Kuusamon visio vuodelle 2021 - Kaikkien aikojen Kuusamo. Elinvoimainen edelläkävijä ja moniarvoinen Pohjolan luontopääkaupunki.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti